Wellness SPA na kľúč

Design

Vytvárame originálny štýl, Vaše sny premieňame na skutočnosť. Naši wellness dizajnéri využijú Vaše pocity a predstavy ako inšpiráciu, Váš osobný štýl sa stane orientáciou pri návrhu wellness riešenia. Wellness technik využíva pri svojej tvorbe kreativitu ako mechanizmus na vytváranie emócií. Bazény, sauny wellness to je naše!


 

Ing. Peter Gurčík

dizajnér navrhujúci kreatívny dizajn wellness od roku 2003

„Chceme si s Vami sadnúť na kávu, porozprávať sa a porozumieť Vám. Iba tak môžeme získať Vašu dôveru a premeniť Vaše sny na skutočnosť. Je jedno, či ide o komerčný wellness alebo rodinnú saunu. Wellness technik, to sú najmä ľudia, ktorým záleží na ďalších ľuďoch.“

Wellness technik využíva pri svojej tvorbe kreativitu ako mechanizmus na vytváranie emócií.

Wellness SPA na kľúč

Architektúra

„Našim cieľom je kvalitná a komplexná projektová dokumentácia. Stanete sa vlastníkmi profesionálne vypracovaného projektu, ktorý otvára dvere k naplneniu Vášho sna o wellness a umožní Vám kedykoľvek kontrolovať priebeh realizácie.“


Ing. arch. Jaroslav Hasaj

architekt vytvárajúci originálne komplexné projekty bazénov, wellness & spa od roku 2003

 

Nevyhnutným základom pre začatie procesu je vyjasnenie požiadaviek na technické a architektonické riešenie, prevádzkové

kapacity, vhodne umiestnenie prevádzky, požiadavky súvisiace so spotrebou energii, akceptovateľné náklady pri rešpektovaní noriem atď. Hlavným cieľom je dosiahnutie zhody medzi požiadavkami na úroveň technického riešenia a dostupnými investičnými prostriedkami.

PRÍPRAVNÁ FÁZA – ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

- Zabezpečenie podkladov, zameranie skutkového stavu a spracovanie podkladov
- Úvodná skica – nápad, myšlienka a idea konceptu
- Vypracovanie štúdie dispozície
- 3D model – priestorová štúdia dispozície

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ KONANIE

- koordinačne a projektové úkony obsahujú všetky dokumentácie pre DPD – SP konceptu
- 3D model – vypracovaného projektu z náznakom materiálového riešenia

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA REALIZAČNÝ PROJEKT

- Sprievodná a súhrna technická správa
- Výkresová dokumentácia jednotlivých časti stavby M 1:50
- Stavebne detaily M 1:10
- Projekt organizácie výstavby
- Dokumentácia jednotlivých profesii
- Výkaz výmer

Wellness SPA na kľúč

Realizácia

Aktivity súvisiace s realizáciou stavby začínajú už v procese spracovania projektovej dokumentácie. Tieto aktivity sú vedené požiadavkou zákazníka/investora na dodržanie konečného termínu pre uvedenie diela do prevádzky,
ako aj požiadavkami na kvalitu vykonaných stavebno-montážnych prác.

Wellness technik, ako realizačná spoločnosť, realizuje stavbu v kooperácii s overenými, spoľahlivými a kompetentnými dodávateľmi bazénových technológii a wellness príslušenstva.


Bs. Štefan Šavel

projektový manažér koordinujúci proces tvorby a realizácie wellness od roku 2008

POSTUP PRI REALIZÁCIÍ: 

- Prevzatie stavby – stavebná pripravenosť
- Montáž technologických zariadení
- Komplexne skúšky
- Spustenie do skúšobnej prevádzky
- Zaškolenie obsluhy

Wellness SPA na kľúč

Prefa systém

Inovatívna technológia výroby systémových modulových prvkov určených pre wellness a použitie v interiéri aj exteriéri. Ľahké konštrukčné prvky pre univerzálne použitie, ktoré sa môžu využiť aj ako samostatne objekty. Technológia PREFA SYSTEM je tvrdý penový polystyrén, kde prostredníctvom počítačom riadeného plotra sa vyrezáva akýkoľvek požadovaný tvar. Základnými vlastnosťami vytvoreného modulového prvku je jeho statika, tepelná izolácia a pevnosť. Polystyren použity vo vyrobnom procese je samohasiaci. Hotove prvky PREFA SYSTEM su pokryte niekoľkymi vrstvami sieťky zo sklenenych vlakien a cementovymi maltami. Vďaka tejto technologii su systemove prvky stabilne, ziskavaju zodpovedajucu tvrdosť a nedochadza k ich deformaciam. 

PREFA SYSTEM ma certifikat Narodneho ustavu hygieny, certifikovane osvedčenie o hygiene HK / B / 0411/01/2007,
technický atest ITB AT-15-8737/2011.

VÝHODY:

- Nízka hmotnosť
- Neobmedzene možnosti rôzných tvarov
- Realizacia v čistom prostredi
- Rychlosť inštalacie
- Presne a hladke povrchy pripravene pre realizaciu povrchovych uprav
- Tepelna izolacia, stavebny prvok

„Tento systém využívame ako špičku súčasných technologických možností pri riešení wellness. Buďte odvážni a žiadajte to najlepšie. Wellness technik je pripravený Vaše predstavy naplniť.“

PREFA SYSTEM - katalóg produktov

ŠTÚDIA INTERIÉRU s použitím PREFA SYSTÉM -u.