Servis

Servisné služby wellness technik disponuje príslušným technickým vybavením a špecializovanými technikmi na servis všetkých dodávaných zariadení. Servisní technici firmy wellness technik absolvujú pravidelné školenia priamo u výrobcu alebo ich distribútorov pre servis zariadení príslušného typu zariadenia. Pravidelný servis - naši technici prídu vo vopred dohodnutých termínoch skontrolovať stav zariadení. Ponúkame záručný aj pozáručný servis, garantujeme reakčný čas servisného technika. Servisné služby ponúkame aj pre prevádzky a zariadenia, ktoré nerealizovala spoločnosť wellness technik.

Kontaktujte náš servis: servis@wellnesstechnik.sk

Servis