Servis

Pravidelná kontrola funkčných bazénových technológií a wellness zaručuje včasné predchádzanie komplikácií a porúch. Naši odborníci prídu vo vopred dohodnutých termínoch skontrolovať stav zariadení. Ponúkame záručný aj pozáručný servis wellness, garantujeme reakčný čas servisného technika už do troch hodín od kontaktovania firmy Wellness technik. Servisné služby ponúkame aj pre zariadenia, ktoré nerealizovala spoločnosť Wellness technik.

„Rovnako ako človek aj wellness potrebuje preventívne prehliadky. Servisní pracovníci sú pravidelne zaškoľovaní na nové technológie. Sú pravidelne preškoľovaní v rámci BOZP, či ako vodiči. Zároveň vyškolíme Váš technický personál obsluhy wellness. Naše komplexné servisné služby Váš wellness chránia a vylepšujú.“

V sekcii na stiahnutie nájdete vzor servisnej zmluvy ako aj cenník bazénovej chémie a vonných esencií.

Servis
This site uses cookies. Read Informácie O tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.