O nás

Zodpovednosť

Naša existencia stojí na princípoch etického podnikania, ktoré nás posúvajú k zodpovednosti za komunitu a prostredie, v ktorom žijeme. Wellness technik rozvíja aktivity napomáhajúce životnému prostrediu a deťom, to sú naše priority. Spoločnosť Wellness technik si je vedomá potreby spolupráce s komunitou v regióne, kde pôsobí.